Ekonomist Paul Krugman, Biden’ın ‘Son Derece İyi’ ABD Ekonomisi İçin Kredi Almasını İstiyor

Date:

10 Şubat 2024’te X platformunda (eski adıyla Twitter olarak biliniyordu) düşündürücü bir sosyal medya başlığında Paul Krugman, mevcut ekonomik iklimi ayrıntılarıyla inceleyerek Başkan Biden’ın son ekonomik başarıları açıkça kutlaması gerektiğini öne sürdü. Krugman’ın yorumu ekonomik veriler, kamuoyu algısı ve siyasi partizanlık arasındaki karmaşık etkileşime ışık tutuyor.

28 Şubat 1953’te doğan seçkin bir ekonomist ve seçkin profesör olan Krugman, uluslararası ekonomi ve ekonomi politikası analizinde önemli ilerlemeler kaydetti. Onlarca yıllık etkili çalışmalarla bezenmiş kariyeri, ekonomik manzarayı derinden etkiledi.

2008 yılında Krugman’ın ticaret modellerini ve ekonomik faaliyetlerin coğrafi dağılımını anlamaya yönelik olağanüstü katkıları, İktisadi Bilimler alanında Nobel Anma Ödülü ile onurlandırıldı. “Yeni ticaret teorisi” ve “yeni ekonomik coğrafya”yı tanıtma konusundaki yenilikçi çalışması, uluslararası ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin farklı lokasyonlarda nasıl organize edildiğine dair anlayışımızı yeniden şekillendirmede etkili oldu.

Krugman aynı zamanda çok çeşitli ekonomik konuları araştırdığı The New York Times köşe yazarı olarak da yüksek bir profile sahip. Yazıları, maliye politikaları ve uluslararası ekonomiden daha geniş makroekonomik eğilimlere kadar konuları kapsıyor ve çoğu zaman ekonomi politikası konularındaki ilerici görüşlerini yansıtıyor.

Bir yazar olarak Krugman’ın 20’den fazla kitaba katkıda bulunması veya editörlüğünü yapması, onun ekonomi literatüründe üretken bir figür olduğunu gösteriyor. Akademik etkisi, yayınlanmış 200’den fazla bilimsel makaleyle de kanıtlanmıştır ve ekonomi üzerine ders kitapları dünya çapındaki üniversite derslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Krugman’ın çalışmaları ekonomik çalışmalar üzerinde silinmez bir etki bırakarak onun bu alandaki önemli rolünü vurgulamıştır.

Krugman, X hakkındaki konuşmasına son dönemdeki “son derece iyi” ekonomik haberleri kabul ederek başlıyor ve bazı Demokrat danışmanlar arasında Başkan Biden’ın bu başarıları vurgulayıp vurgulamaması konusundaki tereddütlere meydan okuyor. Krugman, bu tür övünmelerin alakasız görünebileceği inancının aksine, Michigan tüketici duyarlılığı anketindeki kayda değer yükselişin de kanıtladığı gibi, halkın ekonominin olumlu etkilerini gerçekten hissettiğini savunuyor.

Ancak Krugman, nesnel ekonomik göstergeler ile tüketici duyarlılığı arasında bir tutarsızlığa dikkat çekiyor ve bu farkı büyük ölçüde siyasi partizanlığa bağlıyor. Demokratların olumlu ekonomik haberleri büyük ölçüde benimsediğini, Cumhuriyetçilerin algılarının ise siyasi duruşları nedeniyle gölgelendiğini ve genellikle Demokratların başkanlığı altında ekonomik iyileşmeleri kabul etmekte isteksiz olduklarını belirtiyor.

Krugman’ın analiz nominal bağımsızlıklarına rağmen çoğunlukla büyük siyasi partilerden herhangi biriyle aynı çizgide olduklarını öne sürdüğü bağımsızları da kapsıyor. Kendisi, bu uyumun ekonominin çarpık algılanmasına katkıda bulunduğunu ve özellikle Cumhuriyetçiler arasında belirgin bir partizan etkisinin gözlemlendiğini öne sürüyor. Krugman’a göre Cumhuriyetçiler mevcut ekonomiyi Büyük Durgunluk veya 1980 stagflasyonundan daha kötü olarak değerlendiriyor ve bu da partizan önyargının derinliğini vurguluyor.

Krugman, kapanış konuşmasında Biden yönetimini ekonomik başarılarını kendinden emin bir şekilde övmeye teşvik ediyor. Bu başarıların kutlanmasına karşı uyarıda bulunan seslerin, ekonomik durum ne olursa olsun Demokrat adayları destekleme olasılığı düşük olan kişilere ait olduğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla Krugman’ın mesajı açık: Veriler ekonomik toparlanma ve büyüme anlatısını desteklediği için yönetim, habersiz görünme korkusu olmadan ekonomik ilerlemeyle övünmeli.

S&P 500’ün ilk kez 5.000 eşiğini aştığı 9 Şubat’ta Key Square Capital CEO’su ve CIO’su Scott Bessent, Bloomberg TV ile yaptığı röportajda ABD borsasının durumuna ilişkin analizini sundu. Piyasanın son dönemdeki yükselişini Donald Trump’ın yeniden seçileceği beklentisine ve politikalarının devam etmesi beklentisine bağladı. Bessent’in yorumu piyasanın davranışını yönlendiren temel faktörleri araştırıyor ve gelecekteki gelişmelere ilişkin tahminler sunuyor.

Trump’ın Politikalarının Piyasa Duyarlılığı Üzerindeki Etkisi

2016 yılının piyasa dinamiklerini yansıtan Bessent, mevcut durumla karşılaştırmalar yaparak Trump’ın politika gündeminin nasıl yükseliş yönlü bir piyasa görünümüne yol açtığına dikkat çekiyor. Piyasanın Trump’ın 2024’te kazanma ihtimaline karşı reaktif iyimserliğini vurgulayarak, “Piyasa 2016 seçimlerinin arifesinde bir gerileme yaşadı, ancak sonraki haftalarda yükselişe geçti” diye anımsıyor. İyimserlik büyük ölçüde vergi politikalarıyla ilgili beklentilerden kaynaklanıyor. Trump yönetiminde kuralsızlaştırma, enerji özerkliği ve daha istikrarlı bir küresel siyasi ortam.

Vergi Politikası ve Serbestleşmeye İlişkin Beklentiler

Bessent, Trump’ın 2025’te sona erecek olan vergi kesintilerinin yenileneceği ve muhtemelen genişletileceği beklentisinin yükselişte önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Kendisi, Trump’ın cazip piyasa politikalarının merkezinde “Deregülasyon ve enerji özerkliğinin” yer aldığını belirtiyor. Bu ileriye dönük duygu, Trump’ın seçim başarısına bağlı olarak piyasa yanlısı bir iklimin temelini atıyor.

Uluslararası Ticaret ve Tarifelere İlişkin StratejilerTrump’ın gümrük vergileri ve uluslararası ticarete yaklaşımını tartışan Bessent, gümrük vergisi tehdidinin uygulamaya yönelik bir politikadan ziyade bir pazarlık aracı olarak hizmet ettiğini öne sürerek sofistike bir bakış açısı sunuyor. Kendisi, ABD’nin müzakere gücünü artırmaya yönelik hesaplanmış bir yöntemi yansıttığına inanıyor: “Strateji, tehdidi uygulama niyeti olmaksızın masaya yatırmayı içeriyor.”

Federal Rezervin Siyasi Etkisi

Bessent, Federal Rezerv’in rolü hakkında yorum yaparak, kararlarının bir şekilde siyasi düşüncelerden etkilendiğini ima etti. Stratejik likidite enjeksiyonları ve politika girişimleri yoluyla piyasa istikrarını korumaya yönelik bilinçli bir çabayı akla getiren “1952’den bu yana, görevdeki bir firmanın kampanyası sırasında piyasada bir yıl düşüş yaşanmadı” şeklinde tarihsel bir eğilime dikkat çekiyor.

Siyasi Anketlerin Piyasa Dinamiklerine Etkisi

Bessent’in analizinde dikkat çeken noktalardan biri, Trump’ın anketlerdeki popülaritesi ile borsanın performansı arasındaki ilişki. Kendisi, “Trump anketlerde ilerledikçe piyasa da benzer şekilde kazançlar görüyor” gözlemini yapıyor ve bu iddiayı, Biden’ın liderliğindeki %3’lük mütevazi artışın tam tersine, Trump’ın anketlerde yükseliş gösterdiği dönemlerde %35’lik bir pazar artışına işaret eden verilerle destekliyor.

14 Ocak’ta X’te yayınlanan bir gönderide Krugman, enflasyon oranlarına odaklanan en son ABD ekonomik verilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Krugman’ın endişeli bir iş adamıyla devam eden %3,9’luk enflasyon oranı hakkında yaptığı konuşma, onu durumu bağlamsallaştırmak için bir dizi rakam sunmaya yöneltti. Gıda ve enerji hariç mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçen ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) atıfta bulundu. Çekirdek TÜFE son 12 ayda %3,9 seviyesindeydi ama daha da önemlisi son altı ayda %3,2 seviyesindeydi. Bu da son dönemde enflasyon oranında bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyor.

Verileri daha ayrıntılı olarak inceleyen Krugman, son altı aydaki barınma maliyetlerini (kendi eski sorunları olan) hariç tutan Çekirdek TÜFE’nin yalnızca %1,6 olduğunu vurguladı. Oldukça düşük olan bu rakam, barınma maliyetlerinin etkisi ortadan kaldırıldığında enflasyon oranının ciddi oranda azaldığını gösteriyor.

Ayrıca Krugman, 2024 yılı TÜFE’sinin %2,3 civarında olacağını öngören piyasa beklentilerine de dikkat çekti. Bu ileriye dönük tahmin, piyasa katılımcılarının enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediğini gösteriyor.

Bu gözlemlerden Krugman, “enflasyonun yenildiği” sonucuna vardı; bu da son dönemdeki yüksek enflasyon oranlarının ABD’de kontrol altına alındığını ve normale dönmesinin beklendiğini ima etti.

Paul Krugman’ın ABD’nin enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele ettiği yönündeki iddiası doğru çıkarsa, bu durum Federal Reserve’ün para politikası yaklaşımında önemli değişimlerin habercisi olabilir ve bu da kripto para birimleri ve hisse senetleri gibi riskli varlıkları etkileyebilir.

Federal Rezerv Politikasının Etkileri:

  • Para Politikası Stratejisindeki Düzenleme: Temel stratejisi faiz artırımı yoluyla enflasyonla mücadele etmek olan Federal Reserve, enflasyonun düşme işaretleri göstermesi halinde vites değiştirebilir. Bu değişim, oranları düşürerek veya mevcut seviyelerde tutarak agresif bir faiz artırım politikasından daha yumuşak bir yaklaşıma geçiş yapabilir.
  • Karar Zamanlaması: Federal Rezerv’in para politikasını ayarlama kararı, sürekli enflasyon düşüşü ve genel ekonomik istikrarın somut işaretlerine bağlı olacaktır. Bu tür kararlar genellikle birkaç ay boyunca eğilimlerin gözlemlenmesine dayanır. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi, politika ayarlamalarının beklenenden daha erken yapılmasına yol açabilir.

Riskli Varlıklar Üzerindeki Etkiler:

  • Risk Varlıklarının Arttırılmış Çekiciliği: Federal Reserve’ün faiz oranlarını düşürme yönünde bir sinyal vermesi durumunda riskli varlıkların çekiciliği artabilir. Bu değişim potansiyel olarak borçlanma maliyetlerini düşürecek ve piyasaya likidite sağlayacak, böylece daha yüksek getiri peşinde koşanlar için riskli yatırımları daha çekici hale getirecek.
  • Hisse Senetlerinin ve Kripto Paraların Uyarılması: Daha düşük faiz oranlarına doğru bir hareket, genellikle riskli varlıklar olarak görülen hisse senetleri ve kripto para birimleri için piyasaları canlandırabilir. Bu tür ortamlar, daha fazla getiri arayışı içinde olan sermaye girişini teşvik ederek, potansiyel olarak bu sektörlerde fiyatların yükselmesine neden olur.
  • Enflasyon Riskinden Korunma Algısında Değişim: Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin, enflasyona karşı koruma olarak görülüyor. Enflasyon kaygılarındaki bir azalma, değer önermelerinin bu yönünü azaltabilir. Bununla birlikte, teknolojik yenilikler ve artan benimseme gibi faktörler hala bu varlıklara olan ilgiyi artırabilir.

Piyasa Duyarlılığına Genel Bakış:

  • Artan Yatırımcı Güveni: Etkin enflasyon kontrolünün etkisiyle Federal Reserve politikasında yapılacak bir değişiklik, yatırımcı güvenini artırabilir ve piyasaya olumlu bir görünüm kazandırarak yatırımı ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.
  • İhtiyatlılık Tavsiye Edildi: Faiz artışlarından düşüşlere doğru kaymalar piyasada oynaklığa yol açabileceğinden, yatırımcılar geçiş döneminde dikkatli hareket etmelidir. Ek olarak, dış ekonomik etkiler pazar eğilimlerini etkileyebilir.

Öne Çıkan Resim Pixabay

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related